Codul Numeric Personal ne confera statul de actionar al ROMANIEI. Sa ne cerem dreptul.

 

Se acceseaza   http://www.depozitarulcentral.ro/home/index.aspx   si te informeaza.

Eliberarea extrasului de cont pentru persoane fizice

Extrasul de cont pentru persoane fizice se elibereaza la cererea titularului de cont pe baza urmatoarelor documente:

  • cerere de eliberare a extrasului de cont;
  • copia actului de identitate al titularului de cont;
  • dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de eliberare a extrasului de cont pentru persoane fizice.(5 lei)

 

Solicitarile de eliberare a extrasului de cont pot fi transmise Depozitarului Central si prin intermediul Postei cu scrisoare recomandata (cu confirmare de primire) transmisa la sediul Depozitarului Central din str. Fagaras nr. 25, sector 1, Bucuresti, cod postal 010897.

Societatile emitente pentru care Depozitarul Central a generat coduri confidentiale sunt urmatoarele:

  • SIF Banat Crisana ;
  • SIF Moldova;
  • SIF Transilvania;
  • SIF Muntenia;
  • SIF Oltenia;

 

Mura-n gura!

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s