Libertate spirituala-slobozenia fata de pacat.

Libertatea este înteleasã de multi ca opusul constrîngerii. Este consideratã ca fiind o usã deschisã vointei personale. ” Sînt liber atunci cînd pot face ceeace ce vreau ” este mottoul obisnuit în zilele noastre. As dori sã privesti libertatea dintr-un alt punct de vedere. Traducerea romaneascã a bibliei foloseste un cuvînt vechi al libertãtii , slobozenia. A fii cu adevãrat liber însemneazã în întelesul Biblie sã fii slobod, adicã dezlegat de ceva care te tine. Nu existã decît douã posibilitãti : a fii rob sau a fii liber. Multi înteleg gresit lucrul acesta. Libertatea nu are nimic de-a face cu vointa. A fii liber nu însemneazã cã pot face ce vreau. A fii liber însemneazã cã nu sînt rob, adicã legat, sub autoritatea cuiva. Fiul Lui Dumnezeu ne avertizeazã cã existã o autoritate pe pãmînt care pune fiecare fiintã în robie . Si aceastã autoritate nu este vre-un sistem de guvernare , nu este un dictator, nu este un sistem politic ci este pãcatul.

Singura solutie pentru om de a deveni liber fatã de pãcat este atasamentul de propiul lui Creator , de Dumnezeu. Iisus ne promite urmãtoarele :” Dacã rãmîneti în cuvîntul Meu, sînteti în adevãr ucenicii Mei; veti cunoaste adevãrul, si adevãrul vã va face slobozi “. ” Adevãrat, adevãrat , vã spun cã , oricine trãieste în pãcat, este rob al pãcatului. ” ” Deci, dacã Fiul vã va face slobozi, veti fi cu adevãrat slobozi “.(Ioan 8: 31,32,34,36). Dupã vointa noastrã, dacã am face ce am voi si dori , nu am fi altceva decît niste robi ai pãcatului. Vom zice cã sîntem liberi, vom continua sã trãim în pãcat si minciunã , amãgindu-ne pe noi însisi , dar adevãrul ar fi cã sîntem sub autoritatea pãcatului care lucreazã în fiinta noastrã. Libertatea pe care Dumnezeu ne-o oferã este transpunerea noastrã în realitatea divinã, extraterestã , spiritualã , din afara universului nostru , în timp ce încã trãim realitatea fizicã , în trupul nostru aici pe pãmînt. Si aceasta este posibil la Dumnezeu prin Duhul Sãu. Apostolul Pavel ne explicã acestã minune foarte clar:” Cãci Domnul este Duhul; si unde este Duhul Domnului , acolo este slobozenia. Noi toti privim cu fata descoperitã, ca într-o oglindã, slava Domnului, si sîntem schimbati în acelasi chip al Lui , din slavã în slavã , prin Duhul Domnului.”(2 Cor.3:17,18). Ne trebuie un moment de meditatie sã întelegem paragraful de mai sus. Altfel, la prima vedere aratã a fi o scenã fantasticã destul de inspiratã.

Adevãrul este cã un om eliberat de Dumnezeu chiar dacã trãieste viata sa în trup , printre ispitele realitatii acestei lumi , el poate în acelasi timp sã trãiascã o altã viatã paralelã , schimbatã dupã chipul Creatorului . Doar sugerez un mic exemplu: poti trãi sãrac , isolat , umilit în realitatea fizicã si în acelasi timp poti trãi dual, o altã viatã unde esti bogat, înconjurat de fiinte divine , în slava realitãtii ceresti. Si nu cred cã este o exagerare, cred cã este realitatea dublã pe care o fiintã de pe pãmînt o poate trãi.

Asadar ce este libertatea. Libertatea este realitatea dublã pe care o fiintã umanã o poate trãi: realitatea în trup si realitatea în spirit. Trupul este aici pe pãmînt, dar spiritul este conectat cu Dumnezeu experimentînd slava cereascã. Si ceea ce este mai surprinzator este cã trupul nostru doreste o astfel de conectare permanentã cu Dumnezeu. Apostolul Pavel ne dã o imagine tragicã a suferintei omului desconectat de Dumnezeu. ” De asemenea , si firea asteaptã cu o dorintã înfocatã descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Cãci firea a fost supusã desertãciunii- nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o – cu nãdejdea însã, cã si ea va fi izbãvitã din robia pãcatului, ca sã aibã parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. “(Romani 8:20,21). Libertatea este deci doritã chiar si de firea noastrã trupeascã.

Dacã doresti sã devii cu adevarat o fiintã liberã tu trebuie sã fii reconectat cu propiul tãu creator, Dumnezeu. Vei beneficia de o viatã nouã aici pe pãmînt si vei experimenta o viatã spiritualã oferitã în slavã si onoare.

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s