Rusaliile-Pogorarea Duhului Sfant-Cinzecime.

Rusaliile (din latină rosalia) (cunoscute şi drept Pogorârea (coborârea) Sfântului Duh (Sfântului Spirit)) reprezintă o sărbătoare creştină importantă, prăznuită întotdeauna duminica, la 50 de zile după Paşti. De Rusalii este comemorată coborârea Sfântului Duh asupra ucenicilor lui Isus din Nazaret. Potrivit scrierilor Noului Testament (Faptele Apostolilor 2, 1-11) acest eveniment a avut loc în ziua rusaliilor evreieşti (Şavuot), la 50 de zile de la învierea lui Isus din Nazaret. De aceea sărbătoarea creştină mai poartă denumirea de Cinzecime (în latină Pentecostes, în franceză Pentecôte, în germană Pfingsten, în maghiară Pünkösd etc.).
În Vechiul Testament, Rusaliile sunt, la început, o sărbătoare agricolă de bucurie, în care se oferă pârgă din roadele pământului (Ex 23, 16; Num 28, 26; Lv 23, 16), numită şi „Sărbătoarea săptămânilor” (Ex 34, 22; Lv 23, 15). Mai târziu, ajunge o aniversare a Legământului, care fusese încheiat la 50 de zile de la ieşirea din Egipt (Ex 19, 1-16).
Şi Rusaliile creştine au legătură cu Legământul, fiind o sărbătoare a încheierii lăuntrice a Noului Legământ al harului şi iubirii, prin coborârea Sfântului Duh. Rusaliile reprezintă şi consacrarea solemnă a Bisericii întemeiate de Isus Hristos. Duhul Sfânt nu este dăruit numai Bisericii în ansamblu, ci şi fiecărui creştin în parte, cu darurile sale (cf. Gal 5, 22 [arhivat]). Minunea Rusaliilor de la Ierusalim se continuă în Biserică, aducând rod în taina Sfântului Mir. De aceea, Rusaliile sunt şi o sărbătoare de mulţumire pentru harul Mirului.
Semnificaţia Rusaliilor creştine mai poate cuprinde următoarele aspecte: revărsarea eshatologică a Duhului Sfânt (cf. Ioel 3, 1-5, citat de Petru în cuvântarea sa din Fapte 2) încununarea Paştelui lui Hristos, prin revărsarea Duhului asupra apostolilor adunarea comunităţii mesianice, potrivit profeţiilor deschiderea Bisericii către toate popoarele începutul misiunii. Cuvântul românesc “rusalii” derivă, probabil, indirect, din lat. Rosalia, prin termenul din gr. medie ρουσάλια şi sl. rusalija. “Cincizecime” este un calc după gr. πεντηκοστή, “(ziua) a cincizecea”, denumire care arată că sărbătoarea are loc la 50 de zile după Paşti.
Rusaliile reprezintă sărbătoarea venirii în lume a Duhului Sfânt, a Duhului care “se purta pe deasupra apelor” în primele momente ale Creaţiei şi care acum este retrimis să împlinească lucrarea mântuitoarea a lui Hristos Cel Înviat şi Înălţat de-a dreapta Tatălui. Duhul vine să ne dăruiască fiecăruia roada acestei lucrări. La evenimentul Rusaliilor, Duhul vine asupra ucenicilor şi face din ei Trupul lui Hristos, Mireasa Sa. Biserica este această realitate nouă care uneşte cerul cu pământul, pe Dumnezeu cu oamenii. Iar această realitate nouă se naşte dintr-o putere nouă, anume puterea iubirii infinite a lui Dumnezeu care a venit să-l ridice pe om din neputinţe şi să-i dăruiască veşnicia biruind “cu moartea pe moarte”. Biserica se năştea la Cincizecime ca o realitate pătrunsă de o putere din cer pe care o va purta în Ea comunicând-o lumii.

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s