Fraţilor creştini, demascarea complotolui satanic impotriva poporului roman.

MOTTO:
“Iar jidovii, citind această operă vor înţelege că dacă antisemitismul se naşte în locurile  pe unde ei se cuibăresc, acest fapt nu este o enigmă, un mister, ci, din contră, ceva foarte  firesc: jidovul singur poartă cu el antisemitismul.după cum râia naşte scărpinătura. Şi  după cum scărpinătura nu dispare decât prin vindecarea râiei, tot aşa şi antisemitismul   nu va putea dispărea decât o dată cu alungarea jidovilor, sau prin sucombarea  poporului la sânul căruia s-au încuibat”

În primul rând trebuie să ştie fiecare român că sectele religioase oricum s-ar numi, sunt de provenienţă iudaică şi au fost create, încurajate şi sprijinite de jidovi, cu scopul de a slăbi credinţa strămoşească, legea noastră care, numai mulţumită ei, am putut să ne păstrăm neamul nostru aproape 2000 de ani, cu toată vitregia vremurilor şi năvălirilor vijelioase a tot felul de barbari. De altfel, Sfinţii Părinţi ai bisericii creştine, cunoscând pe jidovi în faptele lor, au avut grijă să ne ferească de ei, lăsând, în Sinodul al 6-lea, prin canonul 11, dogma aceasta:

“Nu este îngăduit nici unui creştin să lege prieteşug cu jidovii, nici să găzduiască în casa lor, nici să ospăteze la masa lor, nici doctorii să cheme, nici doctoriile lor să primească; iar la băi cu ei nicidecum să nu se scalde. Cel ce va face una ca aceasta, de este cleric se va caterisi, iar de este mirean se va afurisi.”

Această dogmă câţi din preoţii noştri o cunosc şi câţi din mireni au auzit-o vreodată? Pot răspunde: aproape nici unul! Fiecare îşi închipuie că dacă este creştin, trebuie să rabzi şi să îmbrăţişezi toate bestiile cu chip de om şi să înduri situaţia oricare ţi s-ar crea, ca nu cumva să mânii pe Dumnezeu! Când orice creştin ştie, că atunci când Mântuitorul a văzut că jidanii transformaseră în bâlci intrarea în templu, a pus mâna pe bici şi răsturnându-le tarabele şi lovindu-i i-a luat la goană strigându-le: “Fugiţi blestemaţilor! Scris este, casa tatălui meu casă de rugăciuni este, iar voi aţi făcut-o peştera tâlhăriilor voastre!” Şi noi, în ţara noastră, huliţi, furaţi şi aduşi ca nişte dobitoace necuvântătoare! Se poate o mai mare ruşine şi ocară ca aceasta?

O altă operă a satanicilor jidovi este înfiinţarea Francmasoneriei sau mai pe scurt Masoneria. “Şi aceasta este tot o sectă, dar o sectă de lux, nu pentru “prostime”! În Masonerie nu intră decât oamenii cu trecere, boierii cum i-am putea numi pe boieriţi, tot unul şi unul, oameni cu autoritate.

Ajutaţi de jidovi cu bani din plin şi sprijiniţi de presa lor, masonii sunt atât de periculoşi pentru neamul din care fac parte, încât nici ciuma, nici holera, nici oricare altă urgie dumnezeiască, nu este atât de grozavăşi de primejdioasă ca această secta care lucrează din umbră, din întuneric, de cele mai multe ori fără să-i bănuieşti. Ei sunt cozile de topor ale neamului ce-l reprezintă, slugile plătite de jidovi, uneltele oarbe ale lor. Dumnezeul lor este satana şi banul şi sunt duşmani de moarte ai creştinismului. Fără sprijinul Francmasoneriei jidanii încă nu ar fi reuşit să pună stăpânire pe bogăţiile întregii noastre ţări, şi românul la el acasă, în ţara lui n-ar fi ajuns străin şi slugă. Pentru ca marele public să cunoască alături de sufletul jidovesc atât de bine zugrăvit de Neofit şi sufletul masonilor, vă reproduc câteva crâmpeie din “Imnul lui Satan”, compus de ilustrul francmason în gradul 33, G.  Carduci, 1835-1907, poet italian şi care era socotit ca un “mare educator ai generaţiilor tinere“:

“Spre tine, Prinţ uriaş al fiinţei, al materiei şi al spiritului, spre tine gândire şi ţel”… “se’nalţă versul meu îndrăzneţ; şi te chem, o Satan, rege al ospăţului! Fugiţi de la mine cădelniţe, popi şi rugi mormăite”!… “Uitaţi-vă cum roade rugina sabia mistică a lui Mihail, şi priviţi-vă Arhanghelul jumulit cum se rostogoleşte în gol…” “Tu, o, Satan eşti acela care răsufli prin viersul meu, când el iese din pieptul meu dispreţuitor al Dumnezeului vlădicilor…” “Ce ne pasă nouă de neputincioasa mânie a nazariteanului Isus, cu cinele lui scârboase…” “Satan a învins pe Dumnezeu! Frumosşi înfricoşător el se dezlănţuie, ocoleşte pământul…” “Iată-l, o, popoare, iată pe Satan cel mare…” “Te salut o, Satan, o, putere răzbunătoare a raţiunii! Înalţă-se spre tine, sfinte, prinosurile şi rugăciunile noastre…”

După cum se vede, pentru francmasoni creştinismul este numai o mască, spre a nu putea fi daţi în vileag şi ocoliţi.

Altii masoni celebri ca Lafargue zice: “Război lui Dumnezeu, ură lui Dumnezeu!”;

M. Aulard, profesor la Sorbona zice şi el: “Distrugerea Bisericii creştine este indispensabilă”, etc. etc.

În anul 1931, în şcoli, în ateliere, cinematografe, tramvaie, etc. masonii au răspândit mii şi zeci de mii de cărticele în care între altele scriau: “Furaţi lucrurile sfinte, prigoniţi Bisericile; crucile furate din Biserici sunt foarte bune ca
mâner la lanţul din privată…” etc.

Care este doctrina “Cultului Satanei” sau “Cultul lui Lucifer” cum se mai numeşte şi căruia sunt închinate liturghiile negre, este foarte uşor de înţeles:

Ceea ce opreşte Dumnezeu, este plăcut lui Satana; ceea ce este plăcut lui Dumnezeu, displace Satanei. Adică: zice Dumnezeu să nu ucizi, Satana zice să ucizi; zice Dumnezeu să nu furi, Satana zice: furaţi, înşelaţi, curviţi etc… Aceştia sunt francmasonii! Aceştia sunt creştinii noştri “luminaţi” care duc dintr-o amăgire în alta pe bieţii noştri români, vorbesc de credinţa strămoşească, de eroii de la Mărăşti şi Mărăşeşti, de nevoile neamului nostru; însă imediat ce au ieşit la largul lor, dau iureş în avuţia publică, pradă ca în codru ce bruma se mai agoniseşte din sudoarea albinelor creştine, românul cu picioarele goale, încrezător până la prostie şi răbdător ca un bivol la jug! De n-ar fi fost francmasonii, aceste slugi plătite jidoveşti, cum ar fi fost posibil, ca ovreii, aceste lepădături sociale, într-un interval de timp nici 20 ani, abia de la război încoace, să ajungă adevăraţii stăpâni ai tuturor avuţiilor ţării noastre? Dar masonii, vârâţi prin toate consiliile de administraţie ale întreprinderilor jidoveşti, au fost şi sunt aceia care înlesnesc loviturile în stil mare, afacerile de miliarde, din care să se îndestuleze jidovii – patronii — şi nobilele lor slugi — fraţii masoni!

Citind în Porunca Vremii datele statistice, culese cu multă trudăşi pricepere de neobositul economist Dr. Ilie Rădulescu, rămâi năucit văzând unde merge munca creştinului nostru: 13.500.000 români, albinele producătoare, abia se aleg după munca lor cu 26.770.000.000 lei anual, adecă 5150 lei de cap de om.
1.650.000 ovrei, trântori speculanţi, câştigă anual 80 miliarde 175 milioane de cap de jidov.

Ceea ce înseamnă că un jidov care nici nu ară, nici nu seamănă, nici nu face vreo muncă productivă, câştigă de 25 ori mai mult decât poate câştiga un român în ţara lui, pentru care a sângerat în război şi va mai fi chemat – Doamne fereşte! – şi altă dată!

Şi când te gândeşti că de 45 ani, glasul Profesorului A. C. Cuza, cheamă pe români la viaţă, la o acţiune de redeşteptare şi revendicare a drepturilor noastre încălcate, fără ca cineva, din “inteligenţele” noastre masonizate sau ramolite să fi căutat să se mişte şi să dea sprijinul unui om care ţipă fără vreun alt interes, decât acela izvorât dintr-o convingere profundă, că un neam, întreg, o ţară întreagă este sortită pierzaniei, dacă nu se iau măsuri de îndreptare.

În ultimul timp, vântul de redeşteptare naţională a prins să adie. Ici şi colo, ideea naţională a început să răsufle, ca dintr-un cazan ţinut sub presiune! Avocaţii, medicii, inginerii etc. au început să murmure şi să revendice
“proporţionalitatea etnică”, ca o măsură de urgentă. Politicienii sunt în fierbere şi îşi revizuiesc programele lor ca să fie oarecum în tonul vremii! Cu un cuvânt putem spune că Bunul Dumnezeu, Dreptatea, Dreptatea supremă, se va arăta şi pe plaiurile Daciei Traiane, pentru a judeca fărădelegile satanice întronate de iudeo-francmasonerie.

Bucuraţi-vă români, fiţi la înălţimea vremurilor ce se anunţă, căci şi calvarul vostru se va sfârşi.

Iar voi, iubiţilor jidovi, puteţi fi siguri, că în mod foarte civilizat, treptat, treptat,veţi merge în patria voastră ce vi se va rezerva — probabil Madagascarul – unde prin propriile voastre puteri să trăiţi, aşa cum şi noi avem dreptul să trăim singuri în ţara noastră.

Dr. Marin Popescu articol scris in perioada interbelica, inainte ca Israel sa apara pe harta lumii!

Drepturile de autor: Materialele de aici sunt publicate în scop educativ şi de divertisment, acestea pot fi liber copiate,  tipărite, etc. Copyright: This document can be freely duplicated.

Sublinierile aparţin redacţiei Curierul Conservator.

Advertisements

8 Comments on “Fraţilor creştini, demascarea complotolui satanic impotriva poporului roman.”

 1. alfa1924doru says:

  …..curat “scop educativ”.
  privind rerospectiv….unde au ajus jidovii si unde au ajuns romanii.
  asa a fost si asa va fi pentru simplul motiv ca toti va inchinati unui jidov numit iisus.
  va place sau nu,asta-i adevarul.

  • suveranul says:

   Prietene, noi ne inchina Lui Mesia, Hristosul, care reprezinta Adevarul si Dreptatea, care a lucrat la lumina, si nu s-a sfiit sa isi arate mahnirea si supararea fata de acei “jidovi”, care nu cauta Imparatia Tatalui Ceresc, ci fac voia potrivnicului, a lui satan. Nu poti spune ca Iisus a fost jidov, cum nu poti spune ca Marko Bela este roman. Iisus este unicul si singurul cetatean al Planetei, care a promis Mantuirea tuturor neamurilo, printre care te afli si tu. De ce a ales Dumnezeu ca prin poporul evreu sa se nasca in lume? gasesti raspuns in Sfanta Scriptura.

 2. GIPSY says:

  Cine este botezat si crescut in adevarata credinta ortodoxa strabuna , trebuie sa respecte invataturile lasate de Mantuitorul Domnul Nostru Iisus Hristos.Am spus al NOSTRU pt ca numai asa Hristos ma va recunoaste ,avand un mod de viata dupa modul Lui de viata convertind prin comportament ORTODOX,.In schimb altii pt a converti la rau distrug toooot ceea ce inseamna de la Dumnezeu .Tocmai de aceea noi ortodocsii avem de suferit,dar suntem privilegiati pt ca si Iisus Hristos a fost pe Cruce .Prin Cruce ne vom mantui. Iisus Hristos a venit cu o singura invatatura nu cu doua nu cu zece ,nu a mai venit inca o data cu o alta invatatura.Nu a schimbat si nu a adaugat ,dar nici nu a scos ,asa cum se vrea astazi prin vaticanul jidovesc un dumnezeu european .Provoaca vreun razboi intr-o zona infloritoare ca apoi sa o distruga ,trecand la urmatoarea victima .Cam asa se vrea in Romania Ortodoxa Strabuna .Iar dupa fiecare razboi (cu prada de razboi) se arata “aducatori de pace”,iar bancile apar ca ciupercile dupa ploaie.Ortodocsii si mai ales cei romaniau ales de 2000 de ani pe Dumnezeul Adevarat din Dumnezeul Adevarat avand putere de la Sf.Duh.Otara asa de mica nu putea sa faca fata atator popoare cotropitoare daca nu am fi avut pe Dumnezeu.Binenteles ca am avut domnitori credinciosi.Dupa fiecare victorie domnitorii nostri,inaltau cate o biserica .De nota ca noi am avut INTOTDEAUNA razboaie de aparare nicidecum de cotropire si asuprire alte popoare.Noi cu vremurile astea si supararile astea in care improvizam a supravietui cu demnitate in sufletele noastre mai ridicam prin rugaciune cate-o biserica ,iar altii fara Dumnezeu mai ridica cate-o banca si-atunci frate SUVERANULE cum sa-i faci sa-nteleaga cand ei au ales dumnezeul ban ?, inca de pe vremea cand Insusi Hristos le-a daramat tarabele din fata Templului. Noi am ales Adevarul,iar ei au produs sectele avortate , provocate intentionat de catolici si fratii lor de furat jidovi (tot din timpurile alea) .Oi fi eu TIGAN dar nu noi am provocat razboaie “la cheie” ,nu noi am adus in Romania criminali economici ,nu noi ocupam functii cheie in Romania,nu noi am adus comunismul si nu noi am facut sa cada comunismul pt a aduce sacali straini in Romania ,nu noi vrem Ardealul,nu noi am luat si mutilat mintal Moldova,nu noi am provocat criza mondiala ,noi nu suntem criminalii Romaniei ,nu noi am inventat dumnezeul european comod tuturor afacerilor bancare (inrobind cu buna stiinta pe romani) ,nu noi am provocat revolutia franceza pt a alege libertinajul ci nu libertatea adevarata lasata de la Dumnezeu.Deci NU NOI AM INVENTAT ECUMENISMUL pt a distruge crestinismul.Catolicii prin comportamentul lor au “increstinat” prin faimoasele inchizitii si tocmai de aceea au ajuns sa fie “calauziti ” din timpuri vechi de dumnezeul politic strategic ,comparativ cu ortodocsii care au ales pe Dumnezeul Adevarat si Neschimbat. Pt a nu lasa impresia ca jicnim pe cineva fie el roman evreu sau tigan (in cazul meu )as spune ca istoric vorbind

 3. pictor sarion says:

  Ca jidanii,conduc lumea sint convins,dar ca sint poporul ales de D-zeu,nu mai cred? Nu cred ca D-zeu ar accepta o colaborare cu o natie atit de parsiva,ca altfel spus prevaleaza proverbu ,:Spunemi cu cine te intilnesti,ca sa-ti spun cine esti! Sa auzim numai de bine !

  • suveranul says:

   Draga sarion, ca jidaniii conduc lumea este evident, si acest lucru este permis de Dumnezeu. Poporul ales de Dumnezeu este Israel, cu care incheie legamant(contract) pe veci, iar cand Dumnezeu promite, El se tine de cuvant caci El este CUVANTUL. In orice natiune exista tradatori, iar jidovii sunt acea parte a natiunii din Israel-poporul ales- care nu au respectat legamantul incheiat de Dumnezeu si stramosii lor.Sunt 12 semintii, si cu adevarat una din ele nu va accepta pe Iisus in veac, aceea este semintia din care s-a tras si Iuda Iscarioteanul, precum de asemenea cunoastem ca unul din semnele venirii Lui Iisus este cand o parte din Israel va imbratisa credinta cea dreapta-pravoslavnica si anume ORTODOXIA. Dumnezeu a ales un popor ca sa-Si infaptuiasca planul si-mi permit sa spun ca a ales poporul lui Israel fiindca sunt caracterizati prin cerbicie, ca prin aceasta sa se arate bunatatea, milostenia, iubirea, rabdarea Lui Dumnezeu tuturor neamurilor. Iti multumesc pentru comentariu si te mai astept pe aici. Doamne ajuta!

 4. GIPSY says:

  Imi cer iertare pt intrerupera brusca a comentariului meu de mai sus ,Evreii au luat carbunii incinsi cu mainile fratilor lor de afaceri catolici,pt a duce lumea la picioarele celui rau.Numai raul lucreaza pe ascuns pt a masca nenorocirile care le-a provocat in toata lumea in toata istoria,prin evrei ,prin comportamentul lor ascuns si dusmanos. Tiganii fura pe fata si asta se vede .Cand un tigan fura gainareste ,toooata lumea urla ,dar cand jidovii provoaca strategic razboaie pt a fura si saracii acele popoare ,apar banci peste banci chiar intr-o tara saracita tot de ei. Ce-au cerut ei si nu l-i s-a dat.? Cand nu l-i -sa mai dat ,au trecut la o noua zon a de interes ca apoi distrugand-o .Nu vor fi NICIODATA satui ,au spus-o si carturarii nostri. Vor o inrobire mondiala ,.Noi ortodocsii le stam in coaste.si tocmai de aceea avem de suferit din toate partile.Fratilor de buna credinta ecumenismul a fost facut special ca sa distruga orice forma ,sau cale care duce la mult ravnita MANTUIRE catre Dumnezeu, iar noi ortodocsii suntem tinta lor pt ca suntem in ADEVAR si pt asta am tot suferit in istorie .Vaticanul jidovesc vrea acum sa ocupe Transilvania si sa distruga si Athosul .Deci Suveranule am citit comentariul tau si sa sti ca sunt de acord cu tine .Eu tigan am fost jicnit rasial in timpul scolii de catre romani ,dar am suferit cumplit mai tarziu din cauza evreilor . Sunt tigan si iubesc locul si tara acolo unde m-am nascut si sunt ortodox botezat .Doamne Ajuta !

  • suveranul says:

   Iubit frate intru Hristos, caci nu conteaza culoarea pielii si nici a sangelui ci credinta este cea care ne infrateste intru vesnicie. Scoti in evidenta unele adevaruri si este de apreciat. ROMANIA este o tara iubita de DUMNEZEU. Fiecare natiune are destinul ei, iar cel al Romaniei este incununat cu glorie, precum o demonstreaza si istoria acestui neam incercat sistematic de-a lungul veacurilor. Un mare avantaj al acestui popor este ca a fost crestinat de catre intaiul ales dintre apostoli-Sfantul Andrei. Acest fapt se poate considera un privilegiu al divinitatii, comparativ cu alte neamuri ortodoxe, care au fost crestinate cu mult dupa noi, ex: sarbii, rusii, bulgarii, etc. Fara nici un dubiu, Ortodoxia este credinta cea dreapta, iar catolicismul este considerat erezie, tinand cont ca a fost sprijinit de camatarii(bancherii) acelor vremuri cand s-a produs schisma-1054.
   Banii sunt radacina tuturor relelor- sta scris pentru posteritate, dar cati din ziua de azi nu fac pe plac mamonei, risipandu-si energia pentru a strange comori in lumea aceasta efemera, unde molia mananca si furul viziteaza? Precum Dumnezeu lucreaza prin oameni asa si satana are slujitorii sai, iar acestia sunt schimbatorii de bani, care au creat un sistem complex de inrobire a intregii umanitati. Intreaga planeta, devine o inchisoare imensa unde singura fereastra de evadare ramane Iisus Hristos. Pamantul este un camp de lupta unde satana doreste caderea si inrobirea sufletelor, iar Dumnezeu eliberarea si mantuirea. Sunt doua armate care duc acest razboi si anume: bancherii, masonii, iezuitii, sectele, guvernele; intr-un cuvant presupusa autoritate a acestei lumi si Biserica Ortodoxa, mireasa Mirelui. Sa stam dar, in ceata invingatorilor.. Doamne ajuta!

 5. OAMENIA says:

  Daca va amintiti si ei au fost sclavi la randu lor si au fost elbierati frateste toti odata, acum ei nu cred ca au fost eliberati pentru ca se sclaveaza singuri ca educare si apoi se elibereaza singuri ca autoputere.Daca ne apucam sa le facem rau ei vor scadea in numar dar vor urca in concentratia raului ar fi ca un foc mic dar puternic diferenta intre un chibrit si flama de la sudura.Daca ne lasam asupriti ne vor sclavi pe toti e clar,singura metoda este sa fim uniti si singurul loc lipsit de barfa si de zvonuri este Duhul Sfant, alt loc este corupt.Dar cum sa fim primiti in Duhul Sfant daca ne gandim sa ne razbunam si sa omoram. Sunt EVREI falsi ! cei adevarati nu au curent electric si nu castiga mai nimic.Am fost deja avertizati de falsii evrei si Dumnezeu a zis prin Iisus ca toti vor fi judecati pana si poporul Lui, aveti grija ce cititi , desi e adevarat, il citesc stiu in ce directie duce, ce ii opreste pe ei sa zica ce fac in realitate sa straneasca ura sa o poata folosi impotriva, cand de mici am invatat TOTI ROMANII CA ATUNCI CAND SUNTEM OFTICATI SI CU URA TOT STRICAM SI NOI SUFERIM DUPA.DUMNEZEU NEA CERUT RABDARE NU RAZBUNARE, DAI DRACU SA FACA CE FAC NOI FACEM ALE NOASTRE CA INTODEAUNA ASTA NU NE POATE FI SCOS PRIN NIMIC CA STIM MUNCA IAR COPII NOSTRI CEI ORBI VOR AFLA CAND VOR FI PE CONT PROPRIU.EI VOR DUCE LA CAPAT CE AU INCEPUT ORICUM, DOAR CAPATUL NU VA FI CEA CE SE ASTEPTAU.DACII CREDEAU INTRUN DUMNEZEU NUMIT ZAMOLXES IAR ROMANII AU INVATAT CA NU POT AJUNGE LA EL FARA IISUS HRISTOS.CUM AM APARUT ASA BRUSC IN ACEASTA REALITATE SI AM INCEPUT SA GANDIM BRUSC ASA VOM APAREA DINCOLO SI TOTUL DEPINDE DE RABDARE FRATIE SI CAND FACEAM CEA CE ZICEM. O MARE PROBLEMA ESTE CA NE VEDEM DACI SAU ROMANI CAND NOI SUNTEM OAMENI ASA IN OMENIE SUNT TOTI CARE AU INIMA PENTRU CA INIMA ESTE TEMPLUL LUI DUMNEZEU SI EA NE ZICE CINE SE AFLA IN DUHUL SFANT.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s