Documentul din 11 martie 1937, pe care Patriarhul Daniel l-a dosit şi se face azi că nu-l cunoaşte, din motivele cunoscute de toată lumea

Biserica osândeste francmasoneria ca doctrină, ca organizaţie şi ca metodă de lucru ocultă în special pentru următoarele motive:

1. Francmasoneria învaţă pe adepţii ei sá renunţe la orice credinţă şi adevăr revelat de Dumnezeu, îndemnându-i să admită numai ceea ce descoperă cu raţiunea lor. Ea propagă astfel necredinţa si lupta împotriva creştinismului, ale cărui învăţături sunt revelate de Dumnezeu. Vânând pe câţi mai multi intelectuali sá şi-i facá membri şi obişnuindu-i pe aceştia să renunţe la credinţa creştină, francmasoneria îi rupe de Biserică şi , având în vedere influenţa însemnată ce o au intelectualii asupra poporului, e de aşteptat ca necredinţa să se întindă asupra unor cercuri tot mai largi. În fatţa propagandei anticreştine a acestei organizaţii, Biserica trebuie sá răspundă cu contrapropagandá.
2. Francmasoneria propagă o concepţie despre lume panteist-naturalistă, reprobând ideea unui Dumnezeu personal, deosebit de lume, şi ideea omului ca persoană deosebită, destinat nemuririi.
3. Din raţionalismul şi naturalismul său, francamasoneria deduce în mod consecvent o moralá pur laică, un învăţământ laic, reprobând orice principiu moral “heteronom” si orice educaţie care rezultá din credinţa religioasă şi din destinaţia omului la o viaţă spirituală eternă. Materialismul si oportunismul cel mai cras, în toate acţiunile omului, este concluzia necesară din premisele francmasoneriei.
4. În lojile francmasone se adună la un loc evreii şi creştinii, şi francmasoneria susţine că numai cei ce se adună în lojile lor cunosc adevărul şi se înalţă deasupra celorlalţi oameni. aceasta înseamă că creştinismul nu dă un avantaj în ce priveşte cunoaşterea adevárului şi dobândirea mântuirii membrilor săi. Biserica nu poate privi impasibilă cum tocmai duşmanii de moarte ai Lui Hristos sá fie consideraţi într-o situaţie superioară creştinilor, din punctul de vedere al cunoaşterii adevărurulor celor mai înalte şi al mântuirii.

Francmasoneria practicá un cult asemănător celui al misterelor precreştine. Chiar dacá unii din adepţii lor nu dau nici o însmnătate acestui cult, se vor gási multe spirite mai naive asupra cărora acest cult să exercite o oarecare forţă quasi-religioasă. În orice caz, prin acest cult, francmasoneria vrea să se substituie orcărei alte religii, deci şi crestinismului. În afará de motivele acestea de ordin religios, Biserica mai ia în considerare şi motive de ordin social, când întreprinde acţiunea sa contra francmasoneriei.

6. Francmasoneria este un ferment de continuă şi subversivă subminare a ordinii sociale prin aceea că îşi face din funcţioanarii statului, din ofiţeri, unelte subordonate altei autorităţi pământeşti decât acelea care reprezintă ordinea stabilită vizibil. Îi face unelte în mâna unor factori neştiuti încá nici de ei, având să lupte pentru idei şi scopuri politice pe care nu le cunosc. E o luptá nesinceră, pe la spate; niciodată nu existá o siguranţă în viaţa statului şi în ordinea stabilită. E o luptá ce ia în sprijinul ei minciuna şi întunericul. Împotriva jurământului creştinesc, pe care acei funcţionari l-au prestat statului, ei dau un jurământ păgânesc.
7. Francmasoneria luptă împotriva legii naturale voite de Dumnezeu, conform căreia omenirea e compusă din naţiuni. Biserica ortodoxá care a cultivat totdeauna specificul spiritual al naţiunilor şi le-a ajutat să-şi dobândeascá libertatea şi să-şi menţiná fiinţa primejduită de asupritori, nu admite această luptă pentru exterminarea varietăţii spirituale din sânul omenirii.

Iar ca măsurile cele mai eficace pe care biserica întelege să le ia împotriva acestui duşman al lui Dumnezeu, al ordinei social-morale şi al naţiunii sunt urmátoarele:

1. O acţiune publicistică şi verbală de demascare a scopurilor şi a activităţii nefaste a acestei organizazţii.
2. Îndemnarea intelectualilor români care se dovedesc a face parte din loji, să le părăseascá. În caz contrar, “Fráţia Ortodoxá Româná”, extinsá pe toatá ţara, va fi îndemnatá să izoleze pe cei ce preferá să rámână în loji. Biserica le va refuza la moarte slujba înmormântárii, în caz că pâná atunci nu se căiesc. De asemenea le va refuza ca membri în corporaţiile bisericeşti.
3. Preoţimea va învăţa poporul ce scopuri urmăreşte acela care e francmason, şi-l va sfătui să se fereascá şi să nu dea votul candidaţilor ce aparţin lojilor.
4. Sfântul Sinod şi toate corporaţiile bisericeşti şi asociaţiile religioase stăruie pe lângă poporul român şi corpurile legiuitoare să aducă o lege pentru desfiinţarea acestei organizaţii oculte. În caz cá guvernul nu o va face, Sfântul Sinod se va îngriji să fie adusă o asemenea lege din iniţiativa parlamentară.

SURSA: http://www.curierulconservator.com/htm/crestinismul_nostru.htm

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s